Water buffering

Een eigen buffer- en infiltratiesysteem aanleggen voor uw terras? Dat kunnen wij voor u doen.
Wateroverlast in uw tuin en op terras wordt eenvoudig voorkomen door het overtollig regenwater op te vangen en te infiltreren op de plek waar het valt. Met Hydroblob® infiltratieblokken zijn waterplassen verleden tijd en schoon regenwater blijft beschikbaar voor uw bomen en tuinplanten. Ideaal voor het droog houden van tuinen, lijnafwatering rondom verhardingen, onder (grind) paden en bij op- en afritten.

De meeste drainagesystemen voeren regenwater af naar een sloot of riolering. Wij kunnen dit voor u aanleggen zonder aansluiting op een afvoer.

Reacties zijn gesloten.

  • KJK • Grondverzet • Bestrating • Tuinaanleg • Handelsonderneming is o.a. ervaren in het bestraten of herbestraten van uw oprit, voor- of achtertuin, terras en of sierbestrating. Of het nu klinkers, kleine of grote tegels zijn. De werkzaamheden van KJK beperken zich niet alleen tot bestraten, maar KJK is ook ervaren in grondverzet, tuinaanleg, aanleg van rioleringen, drainage, loonwerk.

    Wij zijn hoofdzakelijk werkzaam in de regio Friesland. Heerenveen, Gorredijk, Tijnje, Lippenhuizen, Terwispel, Nij Beets, Aldeboarn, Drachten, Leeuwarden.

    Meer weten? Bel 06 - 215 75 816